1. System dostępny pod adresem http://www.pzw.org.pl/24/ oferuje możliwość zakupu E-Zezwoleń na połów ryb.
  2. W sprzedaży dostępnych jest kilka typów zezwoleń dla wędkarzy zrzeszonych jak i niezrzeszonych.
  3. Zakup E-zezwoleń dostęny jest po akceptacji regulaminu
  4. Zakupione e-zezwolenie jest ważne dla członków PZW wraz z kartą wędkarską i legitymacją członkowską, wydrukowane lub w formie elektronicznej.
  5. Płatność za wykupione e-zezwolenie można dokonać poprzez przelew bankowy wg blankietu dołączonego na stronie potwierdzenia zakupu lub poprzez szybkie płatności DOTPAY.
  6. Wykupione e-zezwolenie po dokonaniu płątności jest wysyłane na podany w formularzu adres e-mail.
  7. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu E-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia. Dane osobowe użytkownika mogą być zmienione po osobistym kontakcie w biurze Okręgu PZW w Kalisz.
  8. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu E-zezwoleń udzielane są w biurze Okręgu PZW w Kaliszu adres ul. Kantaka 7, 63-400 Ostrów Wielkopolski, lub pod numerem telefonu: 62 736 10 08.
  9. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Okręg PZW w Kaliszu adres ul. Kantaka 7, 63-400 Ostrów Wielkopolski (zwanym dalej: "PZW") moich danych osobowych przekazanych w formularzu zakupu E-zezwolenia ze strony PZW znajdującej się pod adresem www http://www.pzw.org.pl/24/ w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usług świadczonych przez PZW. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez PZW z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie będą przekazywane przez Stowarzyszenie podmiotom trzecim.